Podstawy osteopatii wg dr A.T. Still’a

Dr Andrew Taylor Still (1828-1917) twierdził, że pochodzenie różnych rodzajów uszkodzeń tkankowych i narządowych, często znaleźć można przy dysfunkcji kręgosłupa. Innymi słowy, wiele dysfunkcji kręgosłupa wykazuje charakter patologiczny. Stwierdził również, że uszkodzenia te mogą wywierać nacisk na nerwy i naczynia krwionośne, powodując zmiany tkankowe wywołane zaburzeniem przepływu krwi. Dr Still nazwał to zjawisko "osteopatią": "chorą kością".

W swojej praktyce, dr Still zauważył, że oprócz jasno wyrażanych dolegliwości, wszyscy jego pacjenci wykazywali anomalie kostne lub dysfunkcje zależne od kości; prawdopodobny powód dr Still’a w wyborze terminu "osteopatia”.

Na podstawie powyższych, dr Still sformułował następujące oświadczenie: Osteopatia nie jest chorobą kości, lecz jest to zespół pochodzący od kości.

Czym jest Osteopatia?

Począwszy od podstawowego założenia, iż wszystkie dolegliwości pochodzą od "kości", mogą one oczywiście nie być trwałe. Jednak faktem jest, że wszystkie pozostałe tkanki powiązane są - w większym, bądź mniejszym stopniu - z kośćmi, przez co mogą zostać bezpośrednio dotknięte procesem chorobowym w wyniku zmian w układzie szkieletowym.

Ze względu na zależności między kośćmi, a pozostałymi tkankami staje się oczywiste, że osteopatyczne podejście lecznicze nie będzie ściśle ograniczać się do systemu strukturalnego (mechanizmów podpierających i ruchowych). Takie podejście wyraźnie odróżnia osteopatię od chiropraktyki oraz fizjoterapii. Jeśli to konieczne, całościowe leczenie będzie uwzględniało także układ trzewny (narządy wewnętrzne) i czaszkowy-krzyżowy (czaszka, kość krzyżowa i ich połączenie).

Dlatego też, osteopatia jest metodą oddziaływania manualnego, poprawiającego normalne funkcjonowanie całego ciała pacjenta, którego własna zdolność do regeneracji może zostać lepiej wykorzystana. Dlatego także, osteopata stara się określić każdą utratę ruchomości w organizmie. Lecząc wykryte zaburzenia mobilności, osteopata przywraca integralność strukturalną.


Słowo ‘osteopatia’

Słowo "osteopatia" składa się z dwóch greckich określeń: "osteon" i "patos", które można dosłownie przetłumaczyć jako "kości" i "zaburzenia". Musimy jednak dodać, że dosłowne tłumaczenie z pewnością nie obejmuje wszystkich aspektów osteopatii.

Definicja osteopatii Koncepcje oddziaływania